Counselling en consultancy, een korte toelichting.......

Wat is counselling? Wat is consultancy?

Counselling zijn professionele gesprekken van mens tot mens, waarbij de hulpvrager een luisterend oor krijgt voor zijn of haar probleem en wordt er samen naar het probleem gekeken en mogelijke oplossingen gevonden (consultancy) of anders leren omgaan met het probleem (counselling).


Psycho-sociale hulp voor hulpvragen tijdens je leven bij ziekte en problemen in het heden of verleden.

Hulp onder andere bij het omgaan met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten.Dat zijn klachten die in het dagelijkse leven beperkingen kunnen geven. Ze hebben fysiek, sociaal en relationeel effect op iemands welzijn.
Klachten kunnen onder andere zijn:

  • Pijnklachten
  • Vermoeidheid
  • Hyperventilatie
  • Slaapproblemen
  • Hartkloppingen
  • Rugklachten
  • Spanningsklachten